Ube Maso

Gildets navn UBE-BASO som på afrikansk betyder HOLD ØJNENE ÅBNE.


Ube Maso gildet stiftet den 11. november 1977, som Københavns 1. fællesgilde i Storkøbenhavn, med tilknytning til Københavns division i Danske Baptisters Spejderkorps.


Gildet startede ved at en del kvinder ønskede et blandet gilde, her iblandt var Rigmor Pedersen og Ella Hansen, to gildemedlemmer fra Sirius gildet.


Ube- Masos første gildemester var Ella Hansen, der blev optaget af Rigmor Pedersen, som var Gildemester i Sirius, Ella blev overflyttet fra Sirius gildet.


Gildets formål er at videreføre korpsets formål blandt tidligere spejder og spejderinteresserede, samt støtte spejderarbejdet, hvor vi finder behov.


Gildet mødes en gang om måneden som regel den 2. fredag i måneden, møderne går på skift i private hjem. Der er ingen møder i juli og august, hvor vi holder sommerferie.


Gildet er tilknyttet landsgildet, som samles en gang om året til en fælles weekend, altid den sidste weekend i august.