Sirius

Siriusgildet: - HVEM, HVAD, HVOR?


Siriusgildet blev stiftet i 1961 af tidligere pigespejdere i Købnerkirken, Baptistkirken på Amager. Gildets formål er dels at støtte det betstående spejderarbejde og dels at holde forbindelse til gamle spejderkammerater. I 1962 blev gildet endvidere optaget i Danske Baptistspejderes Landsgilde, hvor igennem vi kan være med til at støtte spejderarbejdet på landsplan og Landsgildets projekter i øvrigt. Det er i årenes løb blevet til et fasttømret kammeratskab. Gildet mødes hver måned og beriger hinanden med forskellige aktiviteter, foredrag om aktuelle emner, rejseoplevelser, museumsbesøg, jævnlige traveture og generel omsorg for hinanden, o.m.m.


Af programemner, nylige som kommende, kan eksempelvis nævnes: ”Hvad har spejderarbejdet betydet for mig” – Et slægtsmøde i USA med tidligere udvandrere og deres efterkommere – ”Kend din Bibel”-quiz – På krydstogt Sortehavet rundt – På pilgrimsvandring i Nordspanien – ”Mit arbejde på Sct. Hans Hospital” – En rejse med den Transsibiriske jernbane.


Er du interesseret i at høre mere om os, så kontakt vores gildemester Lis Kongsvad, tlf 32 57 27 64.