EX VOTO Gildet

EX VOTO Gildet


EX VOTO blev stiftet i 1957, og der er stadig medlemmer af gildet, der var med til starten.


Gildet blev startet med det formål at støtte spejderarbejdet lokalt.


Gildet lavede efter nogle år  - hvert år et "natløb" der blev godt modtaget og var til stor glæde for spejderne.


Vi har syet bålkapper, lavet mad og mange andre sjove ting. Hjulpet ved loppemarkeder.


Vi har i dag ikke de samme kræfter derfor er støtten i dag mest  "småopgaver", og økonomisk så langt vore midler forslår. Vore gildemøder indholder bl.a. besøg på virksomheder, museer, og indslag fra spejdernes lejre.


Siden EX VOTO`s start har vi været medlem af landsgildet, det har givet mange gode oplevelser til os gennem årene.


Finn Jensen

Gildemester