Om Landsgildeweekend

Landsgildeweekend

En gang årligt - normalt den sidste hele weekend i august - afholdes der såkaldt LANDSGILDEWEEKEND. Værtskabet går som regel på skift mellem medlemsgilderne, men kan også ved særlige lejligheder være lagt i kollektive hænder.


Allerede nu kan det oplyses at landsgildeweekenden i 2020 afholdes fra 28. - 30. august.


Vi kan glæde os til et gensyn med  Spejdercentret Houens Odde ved Kolding hvor Ex Voto har valgt vi skal samles.


Nærmere om weekenden, tilmelding m.v. bekendtgøres senere.