Landsgildets støttekonto

Landsgildets Støttekonto

Landsgildets Støttekonto uddeler hvert år nogle mindre portioner penge til ansøgere af kontoen.

Indkaldelse af ansøgninger finder sted i begyndelsen af året. De enkelte spejderkredse får direkte besked.

Spørgsmål om støttekontoen fås ved henvendelse til Støttekontoens formand (Landsgildemester) eller til kontoens kasserer(Landsgildeskatmester). Se oplysningerne under Landsgildepræsidie.