Om Landsgildeweekend

Landsgildeweekend

En gang årligt - normalt den sidste hele weekend i august - afholdes der såkaldt LANDSGILDEWEEKEND. Værtskabet går som regel på skift mellem medlemsgilderne, men kan også ved særlige lejligheder være lagt i kollektive hænder.


Men Landsgildeweekenden 2019 afholdes fra 30. august til 1. september 2019.


Weekenden afholdes På Lerbjergcentret nær Hvalsø.


Nærmere om weekenden, tilmelding m.v. bekendtgøres senere.